ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ / ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ