Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Σάββας Ε. Μέντζης

Πρόεδρος

Τηλέφωνα:99698186
E-mail: apianisa@cytanet.com.cy

Ανδρέας Κατσιαρδής

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τηλέφωνα:99463904
E-mail: akatsiardis@gmail.com

Σάββας Κάσινος

Μέλος

Τηλέφωνα:99680559

Θεόκλητος Ιωσηφίδης

Μέλος

Τηλέφωνα:99756839
E-mail: hteoklitos86@gmail.com

Χριστίνα Κούρρη

Γραμματέας

Τηλέφωνα:99766699
E-mail: apianisa@cytanet.com.cy

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΒΙΝΤΕΟ

© Copyright 2023 - Πλατανιστάσα / Designed & Developed by NETinfo Plc