ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ 15/01/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 23/10/2022

Την Κυριακή 23.10.2022 και ωρα8.30πμ θα τελεστή στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πλατανιστασας το μνημόσυνο για τους συγχωριανούς μας που πολέμησαν και έπεσαν στον Β. Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και των εν ειρήνη τελειωθεντων συμμετασχοντων στον Β. Παγκ Πολεμο.

Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων στο κοινοτικό πάρκο.

Διοργανωτες : Κοινοτικο Συμβουλιο

Εκκλησιαστική Επιτροπή Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Σωματείο Αχιλλέας

Οικογένειες Αγωνιστών Β. Παγκ Πολεμου.

Θεατρική παράσταση 25/8/2022 Είσοδος Ελεύθερη

Ανακοίνωση για εκστρατεία καθαριότητας της κοινότητας από 1-31/7/22

Στα πλαίσια της εκστρατείας καθαριότητας της κοινότητας από 1-31/7/22, καλούνται οι κάτοχοι οικοπέδων και ανοιχτών χώρων εντός των οποίων υπάρχουν ξερά χόρτα και άχρηστα αντικείμενα / αυτοκίνητα, να προβούν άμεσα σε καθαρισμό των πιο πάνω χώρων, καθώς και στο κλάδεμα δέντρων τα οποία έχουν διεισδύσει εντός των δρόμων παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων να τα κλαδέψουν και να απομακρύνουν τα κλαδέματα.

Όσοι δεν ανταποκριθούν μέχρι 4/8/22 το Κοινοτικό Συμβούλιο θα καθαρίσει με δικά του συνεργεία και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες / διαχειριστές των χώρων.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου

Εθνικό Μνημόσυνο (24/7/2022)

Ζήτηση Προσφορών

ΠΑΣΧΑ στη Πλατανιστάσα

ΠΑΣΧΑ στη Πλατανιστάσα.

Κυριακή του Πάσχα στη Πλατεία του χωριού, ώρα 16:00, το Σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ και το Κ.Σ. Πλατανιστάσας, διοργανώνουν

Πασχαλινα Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους

Σχοινί_ Σακουλοδρομίες_ Αυγοδρομίες _ Ζήζυρος _ Μαΐρισσα _ Δυτζίμι και 2 μεγάλα παιχνίδια τόμπολα,

…με καφεδάκι, φραπέ, σπιτικά γλυκά, παγωτά, χυμούς και καλή διάθεση από την Μύρω  την νέα διαχειρίστρια του Σωματείου.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους τους χωριανούς και φίλους του χωριού

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αρ.Πρ. 1/2022 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ / ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατανιστάσας ζητά προσφορές για την καθαριότητα αγροτικών / αμπελουργικών δρόμων.

Το συνολικό μήκος ανέρχεται περίπου στα 25 χιλιόμετρα ± 30%.

Η τιμή να δοθεί ανά χιλιόμετρο. Η πληρωμή θα γίνει για το ακριβές μήκος του δρόμου που θα καθαριστεί αφού πρώτα ελεγχθεί η ποιότητα της εκτελεσθείσας εργασίας από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κύριο Σάββα Μέντζη στο τηλέφωνο 99698186.

Η πληρωμή για εργασία που παραδόθηκε και έγινε αποδεκτή, θα γίνεται αφού ο Ανάδοχος παρουσιάσει το σχετικό τιμολόγιο και πιστοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου και θα είναι σε 10 μέρες από την ημερομηνία λήψης επιστολής.

Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών θα οριστεί από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Πριν την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο του έργου για δική τους αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί.

Οι δρόμοι θα πρέπει να καθαρίζονται σε όλο το υφιστάμενο πλάτος. Σε περίπτωση που υπάρχουν χόρτα ή θάμνοι στους δρόμους θα πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται.

Η τελειωμένη επιφάνεια του δρόμου θα πρέπει να είναι καθαρή από πέτρες, ξένα χώματα ή ξύλα έτσι ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Όγκοι χωμάτων που μπορεί να προήλθαν από κατολισθήσεις θα πρέπει να απομακρύνονται.

Το πρανές του δρόμου θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, σε καμία περίπτωση δεν θα αποκόπτεται.

Τυχόν διαβρώσεις στις άκριες των δρόμων θα πρέπει να επιχωματώνονται

Τυχόν ξερολιθιές θα πρέπει να διατηρηθούν.

Όπου κρίνεται αναγκαία η χρήση οποιουδήποτε άλλου μηχανήματος είναι υποχρέωση του Ανάδοχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν Τίτλο Ιδιοκτησίας του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί, άδεια κυκλοφορίας, Ασφάλεια και Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας του μηχανήματος.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν φέρει καμία ευθύνη για απαιτήσεις τρίτων προσώπων για οποιαδήποτε ζημιά που θα προξενηθεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας. Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσει σε ασφαλτωμένους δρόμους.

Οι προσφορές νατοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας.

Ημερομηνία λήξης προσφορών 9/4/2022

Τιμή Ανά Χιλιόμετρο: ……………………€ Ολογράφως…………………………………………………………………

Όνομα : ………………………………………………………………….

Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο: …………………………………

Ανακοίνωση

Μουσική βραδιά 15/8/2021

Πρόσκληση 16/8/2021