Ζήτηση Προσφορών

ΠΑΣΧΑ στη Πλατανιστάσα

ΠΑΣΧΑ στη Πλατανιστάσα.

Κυριακή του Πάσχα στη Πλατεία του χωριού, ώρα 16:00, το Σωματείο ΑΧΙΛΛΕΑΣ και το Κ.Σ. Πλατανιστάσας, διοργανώνουν

Πασχαλινα Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους

Σχοινί_ Σακουλοδρομίες_ Αυγοδρομίες _ Ζήζυρος _ Μαΐρισσα _ Δυτζίμι και 2 μεγάλα παιχνίδια τόμπολα,

…με καφεδάκι, φραπέ, σπιτικά γλυκά, παγωτά, χυμούς και καλή διάθεση από την Μύρω  την νέα διαχειρίστρια του Σωματείου.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους τους χωριανούς και φίλους του χωριού

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αρ.Πρ. 1/2022 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ / ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατανιστάσας ζητά προσφορές για την καθαριότητα αγροτικών / αμπελουργικών δρόμων.

Το συνολικό μήκος ανέρχεται περίπου στα 25 χιλιόμετρα ± 30%.

Η τιμή να δοθεί ανά χιλιόμετρο. Η πληρωμή θα γίνει για το ακριβές μήκος του δρόμου που θα καθαριστεί αφού πρώτα ελεγχθεί η ποιότητα της εκτελεσθείσας εργασίας από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κύριο Σάββα Μέντζη στο τηλέφωνο 99698186.

Η πληρωμή για εργασία που παραδόθηκε και έγινε αποδεκτή, θα γίνεται αφού ο Ανάδοχος παρουσιάσει το σχετικό τιμολόγιο και πιστοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου και θα είναι σε 10 μέρες από την ημερομηνία λήψης επιστολής.

Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών θα οριστεί από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Πριν την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο του έργου για δική τους αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί.

Οι δρόμοι θα πρέπει να καθαρίζονται σε όλο το υφιστάμενο πλάτος. Σε περίπτωση που υπάρχουν χόρτα ή θάμνοι στους δρόμους θα πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται.

Η τελειωμένη επιφάνεια του δρόμου θα πρέπει να είναι καθαρή από πέτρες, ξένα χώματα ή ξύλα έτσι ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Όγκοι χωμάτων που μπορεί να προήλθαν από κατολισθήσεις θα πρέπει να απομακρύνονται.

Το πρανές του δρόμου θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, σε καμία περίπτωση δεν θα αποκόπτεται.

Τυχόν διαβρώσεις στις άκριες των δρόμων θα πρέπει να επιχωματώνονται

Τυχόν ξερολιθιές θα πρέπει να διατηρηθούν.

Όπου κρίνεται αναγκαία η χρήση οποιουδήποτε άλλου μηχανήματος είναι υποχρέωση του Ανάδοχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν Τίτλο Ιδιοκτησίας του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί, άδεια κυκλοφορίας, Ασφάλεια και Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας του μηχανήματος.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν φέρει καμία ευθύνη για απαιτήσεις τρίτων προσώπων για οποιαδήποτε ζημιά που θα προξενηθεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας. Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσει σε ασφαλτωμένους δρόμους.

Οι προσφορές νατοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας.

Ημερομηνία λήξης προσφορών 9/4/2022

Τιμή Ανά Χιλιόμετρο: ……………………€ Ολογράφως…………………………………………………………………

Όνομα : ………………………………………………………………….

Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο: …………………………………

Ανακοίνωση

Μουσική βραδιά 15/8/2021

Πρόσκληση 16/8/2021

Αιμοδοσία στην κοινότητα μας 25/7/2021

Σας ενημερώνουμε για την καθιερωμένη Αιμοδοσία στην κοινότητα μας, την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 μέχρι 13:00 στην αίθουσα πολλαπλής χρήσε ως του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, εις μνήμη του ήρωα της κοινότητας Οδυσσέα Σπετσιώτη.

Είσοδο στην αίθουσα αιμοδοσίας θα επιτραπεί μόνο με την παρουσίαση SafePass ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid test ή PCR 72 ωρών.

Πιστοποιητικό νόσησης τους τελευταίους 6 μήνες.

– Όσοι εμβολιάστηκαν με Pfizer και Moderna θα πρέπει να έχουν περάσσει 7 ημέρες μετά από την ημερομηνία που έχουν κάνει το εμβόλιο – Όσοι εμβολιάστηκαν με  AstraZeneca και Johnson & Johnson θα πρέπει να έχουν περάσει  28 ημέρες από την ημερομηνία που έχουν κάνει το εμβόλιο ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΥ!!

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΙΦΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ!!

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕΣ ΤΗ ΖΩΗ!!

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΣ 31/7/2021

Αγαπητά μέλη, συγχωριανοί και  φίλοι του Συνδέσμου Αποδήμων Πλατανιστάσας. Μετά από έγκριση του Υπ. Υγείας ,  διοργανώνουμε τη Γιορτή της Φουντουκιάς το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 η ώρα 8.00 το βράδυ, στην                                                             Πλατεία Κυπριανού Κουππά και Φρίξου Κυριακίδη στην Πλατανιστάσα.

Για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, ανάμεσα σε άλλα μέτρα προστασίας, θα ισχύσουν και τα εξής πιο κατω:

  • Οι θαμώνες στην εκδήλωση θα είναι καθήμενοι με μέγιστο αριθμό 10 ατόμων  ανά τραπέζι.
  • Απαραίτητη η  προκράτηση θέσεων.

Είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης θα επιτραπεί μόνο με τη παρουσίαση safe pass για άτομα άνω των 12 ετών: Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, RAPID TEST ή  PCR 72 ωρών, Πιστοποιητικό νόσησης τους τελευταίους 6 μήνες.

  • Μάσκα προστασίας προσώπου κατά τη μετακίνηση εντός του χώρου της εκδήλωσης.
  • Ο χορός σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας απαγορεύεται.

Τιμή εισόδου με φαγητό, ποτό, φουντούκια και μουσική,
€15 για ενήλικες
€10 παιδικό

Δωρεάν τα  παιδιά κάτω των 6 ετών.

Τηλέφωνο κρατήσεων : 99341745

Γεωργία Χατζηγεωργίου – Πρόεδρος του ΣΑΠ.

Εξόφληση φορολογιών για το έτος 2020