Φορολογίες 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορούνται όλοι οι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας στα διοικητικά όρια της κοινότητας Πλατανιστάσας, μόνιμοι και μη, καθώς και όσα άτομα και εταιρείες ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στα διοικητικά όρια της κοινότητας, ότι έχουν καθοριστεί οι φορολογίες Κτηματικού Φόρου, Κοινοτικών Υπηρεσιών και Σκυβάλων για το έτος 2019.

Οι ειδοποιήσεις για τις φορολογίες έχουν σταλεί ταχυδρομικά σε όσους έχουμε εξασφαλίσει τις διευθύνσεις τους.
Φορολογίες Κτηματικού Φόρου με το κατώτατο ποσό φορολογίας €1,71 δεν έχουν αποσταλεί.

Όσοι δεν λάβουν ταχυδρομικώς τις φορολογίες υποχρεούνται να τηλεφωνήσουν στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου στο τηλέφωνο 22652090 για να πληροφορηθούν το ποσό και τον τρόπο εξόφλησης των οφειλών τους.

Ημερομηνία εξόφλησης είναι 22/12/2019 στις τράπεζες και 30/12/2019 το αργότερο μέχρι τις 12:00 π.μ. στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας