Οργανωμένα Σύνολα

Γενικά

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Πλατανιστάσας (ΣΑΠ) ιδρύθηκε στις  6 Απριλίου, 1979.
Ο βασικός σκοπός του ΣΑΠ είναι η συνεργασία και ο συντονισμός της δράσης όλων των αποδήμων για την ευημερία, την πρόοδο και την ανάπτυξη του χωριού μας.
Για την επιτυχία του σκοπού του, ο ΣΑΠ συνεργάζεται με το Κοινοτικό Συμβούλιο, καθώς και με όλα τα οργανωμένα σύνολα του χωριού κάτω από την ομπρέλα του Φορέα Ανάπτυξης Πλατανιστάσας, του οποίου προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Επιμέρους στόχοι καθορίστηκαν οι πιο κάτω:

 • Η διατήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου
 • Η συντήρηση και διαφύλαξη του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος
 • Η διαφύλαξη και καταγραφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Η ανάδειξη και προβολή του χωριού μας μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΠ για την περίοδο αυτή είναι τα πιο κάτω:

 • Γεωργία Χατζηγεωργίου (Πρόεδρος)
 • Αντρέας Ξενοφώντος (Αντιπροεδρος)
 • Κυριάκος Χρίστου (Γραμματεας)
 • Δημήτρης Χατζηγεωργίου (Ταμιας)
 • Βαρνάβας Πασιουλή (Μέλος)
 • Λουκιανός Κυριακίδη (Μέλος)
 • Σάββας Σάββα (Μέλος)
 • Μιχάλης Πασιουλή (Μέλος)
 • Σταύρος Χατζηγεωργίου (Μέλος)

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 28239, 2092 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 99341745 (Γεωργία Χατζηγεωργίου) Πρόεδρος
Ηλεκτρονική Επικοινωνία: s.a.platanistasas@gmail.com

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

ΒΙΝΤΕΟ

© Copyright 2023 - Πλατανιστάσα / Designed & Developed by NETinfo Plc