Φορολογία Σκυβάλων 2018

Πληροφορούνται όλοι οι κάτοχοι οικιών στα διοικητικά όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, ότι η αύξησης που επεβλήθη στην Φορολογία Σκυβάλων του 2018, οφείλεται στο κλείσιμο του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και την μεταφορά των σκυβάλων στην Κόσιη.
Κοινοπραξία:
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
TEB A.E.- CYBARCO PLC

Το κόστος που επιβάλλεται από τον Εργολάβο διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων είναι €40/τόνο αντί €8/τόνο που επιβαλλόταν στον Κοτσιάτη.

Επιπλέον πληρώνεται στον Εργολάβο περισυλλογής των σκυβάλων η διαφορά χιλιομέτρων από τον σκυβαλότοπο Κοτσιάτη στην μονάδα διαχείρισης στην Κόσιη με το ποσό των €67,20 για κάθε οχηματοδιαδρομή.
(24 χιλιόμετρα X €2,80 το χιλιόμετρο)

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου
Πλατανιστάσας
24/11/2018